Skip To Main Content

Common Dress

The Franklin-McKinley School District believes a safe and disciplined learning environment is the first requirement of a high performing school. School common dress will help minimize disruptive behavior, promote respect for oneself and others, build school/community spirit, and, more significantly, help to maintain high academic standards.  Please see below for College Connection Academy common dress options. 

Please note: If you have already purchased last year's uniforms, your child is still able to wear them during the transition to common dress.

Appropriate:

Black, Gray or Denim Bottoms

 • Size appropriate/fitted
 • Shorts hemmed not more than 5 inches above knees
 • Belt should not be worn below waist

Black, Gray or White Shirts

 • Dress or casual Shirts
 • T-Shirts with appropriate logos is acceptable
 • Short or long sleeves
 • Turtleneck is acceptable 

Not appropriate:

 • Clothes with visible underwear
 • Tank tops or spaghetti straps
 • Gang related clothing or articles
 • Logos or images that depict drugs, alcohol, or any illegal item or activity
 • Images and or language that create a hostil or intimidating environment based on any protected class

Shoes and backpacks:

   • Shoes CANNOT be blue or red. If in doubt, please check with administration to see if your shoes are uniform appropriate.
   • Backpacks can be any color except Blue or Red.
  •  
   • El distrito escolar Franklin-McKinley considera que un ambiente de aprendizaje seguro y con disciplina es el primer requisito de una escuela con un alto rendimiento académico. La vestimenta general en la escuela ayudará a minimizar las conductas disruptivas, promoverá el respeto entre los estudiantes, desarrollará el espíritu escolar y comunitario, y más importante, ayudará a mantener un alto nivel académico. Favor de leer a continuación las opciones de vestimenta común para la escuela College Connection Academy. 

Atención: Si ya compró el uniforme del año pasado, su hijo(a) podrá usarlo durante la transición a la vestimenta general.

Apropiado:

Pantalones negros, grises o de mezclilla

 • De talla correcta/ajustados
 • Los shorts no deben estar a más de 5 pulgadas arriba de la rodilla
 • El cinturón no debe estar por debajo de la cintura

Camisetas negras, grises o blancas

 • Camisas formales o casuales
 • Las camisetas con logos adecuados están permitidas
 • Manga corta o larga
 • El cuello de tortuga está permitido

Inapropiado:

 • Vestimenta con ropa interior visible
 • Camisetas sin mangas o blusas de tirantes
 • Prendas o accesorios con relación a pandillas
 • Logos o imágenes con drogas, alcohol o cualquier otra actividad ilegal
 • Imágenes o texto que provoquen un ambiente hostil o de intimidación contra cualquiera de las clases protegidas.apropiado

Zapatos y mochilas:

   • Los zapatos no pueden ser azules or rojos. En caso de duda, consulte con al administración para ver sí sus zapatos son apropiados para el uniforme
   • Las mochilas pueden ser de cualquier color excepto azules o rojas.

Học Khu Franklin-McKinley tin tưởng môi trường học tập an toàn và kỷ luật là yêu cầu trước tiên của một trường học có thành tích cao. Đồng phục trường học sẽ giúp giảm thiểu hành vi phá phách, tăng sự tôn trọng cho bản thân và người khác, xây dựng tinh thần trường học/cộng đồng, và điều quan trọng hơn đó chính là duy trì các tiêu chuẩn thành tích giáo khoa cao. Vui lòng xem các tùy chọn đồng phục trường College Connection Academy bên dưới. 

Xin lưu ý: Nếu quý vị đã mua đồng phục năm ngoái, con quý vị vẫn có thể mặc trong giai đoạn chuyển tiếp sang đồng phục mới. 

Thích hợp: 

Quần màu đen, xám hoặc màu xanh denim 

 • Kích cỡ thích hợp/vừa vặn 
 • Quần short không ngắn hơn 5 inch trên đầu gối 
 • Dây nịt không đeo dưới thắt lưng 

Áo màu đen, xám hoặc trắng 

 • Áo sơ mi trang trọng hoặc thường ngày 
 • Áo thun với những hình ảnh thích hợp 
 • Áo ngắn tay hoặc dài tay 
 • Áo cổ lọ được chấp nhận 

Không thích hợp:

 • Quần áo lộ rõ đồ lót 
 • Áo ba lỗ hoặc áo có dây mảnh 
 • Quần áo hoặc đồ vật liên quan đến băng đảng
 • Đồ vật hoặc hình ảnh mô tả ma túy, rượu hoặc bất kỳ vật phẩm hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.
 • Các hình ảnh và ngôn ngữ tạo ra môi trường thù địch hoặc hăm dọa dựa đối với bất kỳ nhóm nào. 
 • P.E. Uniform Policy

If families opt not to purchase school PE uniforms, the following can be used for PE to dress out to class:

 • Solid plain white t-shirt.
 • Solid green shorts.
 • Solid black fleece sweatshirt and pants.
 • Fleece sweats with the CCA logo can also be worn, but must be layered on top of the main P.E. uniform.

When in question, take a photo of what you would like to wear and email it to your teacher for approval. You can also bring it to school and show it to him/her for final approval.